Dimensiuni istorice, sociale, confesionale şi culturale româno-slave pe valea Mureşului inferior (1802-1918)

Item

Titlu

Dimensiuni istorice, sociale, confesionale şi culturale româno-slave pe valea Mureşului inferior (1802-1918)

Descriere

teză de doctorat

Autor

Gabriela Adina Marco